Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.04.2019
Avaldamismärge:

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord

Vastu võetud 15.07.2003 nr 99
RTL 2003, 88, 1300
jõustumine 01.08.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010


Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 421 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse zoonooside loetelu, mille diagnoosimisest inimesel on Terviseameti piirkondlik talitus kohustatud teatama Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele, kelle järelevalvealasel territooriumil zoonoos diagnoositi, ning esitatava teatise vormi nõuded koos esitamise korraga.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu

  Teatamiskohustuslikud zoonoosid inimesel on:
  1) brutselloos;
  2) ehhinokokkoos;
  3) kampülobakterenteriit;
  4) krüptosporidioos;
  5) leptospiroos;
  6) marutõbi;
  7) salmonelloos;
  8) siberi katk;
  9) trihhinelloos;
  10) tuberkuloos, põhjustatud Mycobacterium bovis ’est;
  11) tulareemia.

§ 3.  Andmete edastamise kord

  Terviseameti piirkondlik talitus edastab teatise inimesel zoonoosi diagnoosimisest viivitamatult Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele käesoleva määruse lisas toodud vormi kohaselt.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. augustil 2003. a.

  (2) Paragrahvi 2 punktid 2–6, 8, 10 ja 11 jõustuvad Eesti liitumiskuupäeval Euroopa Liiduga.

 

Sotsiaalministri määruse «Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord»
lisa

[RTL 2009, 99, 1482 – jõust. 1.01.2010]
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json