Teksti suurus:

Isikuankeedi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2012
Avaldamismärge:RTL 2009, 100, 1494

Isikuankeedi vorm

Vastu võetud 28.12.2009 nr 96

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiteenistusse kandideeriva isiku, politsei või piirivalve erialale kutseharidus- või rakenduskõrgharidusõppesse õppima kandideeriva isiku või politseiametniku ametikohale sisekaitselises rakenduskõrgkoolis kandideeriva isiku isikuankeedi vorm (lisa).

§ 2.  Isikuankeetide hoidmine

  Isikuankeete hoitakse vastavalt politseiasutuse või Kaitsepolitseiameti valve- ja tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis, tulekindlas seifis või tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis asuvas raudkapis.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06316.

Marko POMERANTS
Minister

Märt KRAFT
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json