Teksti suurus:

Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2010
Avaldamismärge:

Välismaalase poolt esitatava isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluste vormide kehtestamine

Vastu võetud 08.05.2006 nr 27
RTL 2006, 41, 738
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.12.2006 nr 69 (RTL 2006, 93, 1733) 2.01.2007

18.12.2009 nr 75 (RTL 2009, 99, 1475) 1.01.2010

 

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 2 ja «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1. Kehtestada:
1) «Isikutunnistuse, välismaalase passi, tähtajalise elamisloa ja tööloa ning tähtajalise elamisloa ja tööloa pikendamise taotluse» vorm (lisa 1);
2) lisaankeedi «Tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus» vorm (lisa 2).

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub 1. juunil 2006. a.

 

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json