Teksti suurus:

Harju maakonna kaitsealuste parkide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 67, 462

Harju maakonna kaitsealuste parkide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.12.2009 nr 219

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Looduskaitseväärtuse kadumise tõttu tunnistatakse kehtetuks Eesti NSV Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsuse nr 258 «Harju rajoonis asuvate riikliku kaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest» lisa nr 1 «Riikliku kaitse alla kuuluvate Harju rajooni kohaliku tähtsusega parkide nimekiri» järgmised punktid:
23) Rannamõisa park;
25) K. Türnpu park.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT