Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 66, 458

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2009 nr 226

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 81 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 «Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 39, 229; 2009, 63, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Eesti Haigekassa esitab retseptikeskusesse «Ravikindlustuse seaduse» § 41 lõike 8 alusel ravimi müügi korral tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmed.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse tekst «1 ja 2 ning 4 ja 5» tekstiga «1 ja 2 ning 4, 5 ja 61»;

3) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Rakendussäte

Enne 1. juulit 2010. a väljaantud meditsiiniseadme kaartide andmed, mis on seotud § 4 lõikes 4 nimetatud meditsiiniseadme väljakirjutamisega, esitab retseptikeskusesse Eesti Haigekassa.»;

4) määruse lisa punkti 3.4.1 täiendatakse pärast sõna «meditsiiniseade» sõnadega «või meditsiiniseadme rühm»;

5) määruse lisa täiendatakse punktiga 3.4.21 järgmises sõnastuses:

« 3.4.21. meditsiiniseadme hüvitamise tingimus;»;

6) määruse lisa täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12. Eesti Haigekassa poolt «Ravikindlustuse seaduse» § 41 lõike 8 alusel ravimi müügi korral tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel retseptikeskusesse esitatavad andmed:
12.1. ravim;
12.2. juhatuse otsuse kuupäev;
12.3. tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lõppemise kuupäev;
12.4. isikukood;
12.5. soodustuse protsent;
12.6. maksimaalne hüvitise ulatus;
12.7. soodusalus.»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json