Teksti suurus:

„Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2009–2011“ kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 29

„Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2009–2011“ kinnitamine

Vastu võetud 29.12.2009 nr 589

«Veeseaduse» § 263 lõike 12 alusel:

1. Kinnitada «Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava aastateks 2009–2011» (edaspidi tegevuskava).

2. Riigieelarvest eraldatakse igal aastal raha tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt riigieelarve võimalustele.

3. Keskkonnaministeeriumil avaldada tegevuskava ministeeriumi veebilehel.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json