Teksti suurus:

Keskkonnaameti struktuur ja koosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 101, 1523

Keskkonnaameti struktuur ja koosseis

Vastu võetud 28.12.2009 nr 73

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõikega 4 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-dega 6–8.

§ 1. Kinnitada Keskkonnaameti struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:

Struktuur ja teenistujate koosseis Koosseisuüksuste arv
Juhtkond  
Peadirektor 1
Peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal 1
Peadirektori asetäitja eluslooduse alal 1
Peadirektori asetäitja tugiteenuste alal 1
Nõunik 1
Biosfääri kaitseala nõunik 1
Pressiesindaja 1
Siseaudiitor 1
Kokku 8
Keskkonnaosakond  
Jäätmete peaspetsialist 2
Keskkonnakorralduse peaspetsialist 3
Maavarade peaspetsialist 1
Veemajanduse koordinaator 3
Vee peaspetsialist-koordinaator 1
Vee peaspetsialist 3
Välisõhu peaspetsialist 1
Kokku 14  
Kiirgusosakond  
Juhataja 1
Nõunik 2
Kokku 3
Kiirgusosakonna kiirguskaitse büroo  
Juhataja 1
Kiirguskaitse peaspetsialist 6
Kokku 7
Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo  
Juhataja 1
Kokku 1
Looduskaitse osakond  
Kaitse planeerimise peaspetsialist 2
Looduskaitse bioloog 3
Looduskasutuse peaspetsialist 2
Maahoolduse peaspetsialist 2
Nõunik 1
Vee-elustiku peaspetsialist 1
Kokku 11  
Metsaosakond  
Juhataja 1
Metsanduse peaspetsialist 2
Metsakaitse peaspetsialist 2
Metsauuenduse peaspetsialist 4
Kokku 9
Keskkonnahariduse osakond  
Juhataja 1
Keskkonnahariduse spetsialist 6
Kokku 7
Haldusosakond  
Juhataja 1
Hangete peaspetsialist 1
Spetsialist 2
Kokku 4
Haldusosakonna asjaajamise büroo  
Juhataja 1
Arhivaar 1
Referent 20  
Kokku 22  
Haldusosakonna infotehnoloogia büroo  
Juhataja 1
IT süsteemi peaspetsialist 1
Spetsialist 4
Kokku 6
Personaliosakond  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Spetsialist 2
Kokku 4
Rahandusosakond  
Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Projektijuht 1
Kokku 3
Rahandusosakonna keskkonnatasude büroo  
Juhataja 1
Finantsist 9
Kokku 10  
Rahandusosakonna raamatupidamisbüroo  
Juhataja-pearaamatupidaja 1
Raamatupidaja 7
Kokku 8
Õigusosakond  
Juhataja 1
Jurist 4
Kokku 5
Harju-Järva-Rapla regioon  
Juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 3
Keskkonnakorralduse spetsialist 5
Maavarade spetsialist 2
Vee spetsialist 5
Välisõhu spetsialist 3
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 3
Looduskasutuse spetsialist 4
Vee-elustiku spetsialist 1
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 3
Piirkondlik metsanduse spetsialist 11  
Kokku 45  
Hiiu-Lääne-Saare regioon  
Juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 1
Keskkonnakorralduse spetsialist 3
Maavarade spetsialist 1
Vee spetsialist 2
Välisõhu spetsialist 1
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 5
Looduskasutuse spetsialist 5
Vee-elustiku spetsialist 2
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 3
Piirkondlik metsanduse spetsialist 4
Kokku 32  
Jõgeva-Tartu regioon  
Juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 1
Keskkonnakorralduse spetsialist 2
Maavarade spetsialist 1
Vee spetsialist 3
Välisõhu spetsialist 1
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 4
Looduskasutuse spetsialist 2
Vee-elustiku spetsialist 1
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 2
Piirkondlik metsanduse spetsialist 6
Kokku 28  
Põlva-Valga-Võru regioon  
Juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 1
Keskkonnakorralduse spetsialist 3
Maavarade spetsialist 1
Vee spetsialist 4
Välisõhu spetsialist 1
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 4
Looduskasutuse spetsialist 4
Vee-elustiku spetsialist 1
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 3
Piirkondlik metsanduse spetsialist 11  
Kokku 38  
Pärnu-Viljandi regioon  
Juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 1
Keskkonnakorralduse spetsialist 2
Maavarade spetsialist 1
Vee spetsialist 3
Välisõhu spetsialist 1
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 3
Looduskasutuse spetsialist 2
Vee-elustiku spetsialist 1
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 2
Piirkondlik metsanduse spetsialist 10  
Kokku 31  
Viru regioon  
Regiooni juhataja 1
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 1
Jäätmete spetsialist 2
Keskkonnakorralduse spetsialist 3
Maavarade spetsialist 1
Vee spetsialist 4
Välisõhu spetsialist 4
Looduskaitse juhtivspetsialist 1
Kaitse planeerimise spetsialist 4
Looduskasutuse spetsialist 4
Vee-elustiku spetsialist 1
Spetsialist 1
Jahinduse spetsialist 1
Metsanduse peaspetsialist 2
Piirkondlik metsanduse spetsialist 8
Kokku 38  

§ 2. Kinnitada Keskkonnaameti töötajate koosseis lähtuvalt §-s 1 toodud struktuurist alljärgnevalt:

Struktuur ja töötajate koosseis Koosseisuüksuste arv
Looduskaitse osakond  
Looduskaitse bioloog 3
Kokku 3
Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo  
Kiirgusseire peaspetsialist 3
Labori juhataja 1
Labori peaspetsialist 2
TLD peaspetsialist 2
Kokku 8
Keskkonnahariduse osakond  
Keskkonnahariduse spetsialist 13  
Kokku 13  
Haldusosakond  
Tehnik 8
Koristaja 11  
Kokku 19  
Harju-Järva-Rapla regioon  
Maahoolduse spetsialist 1
Looduskaitse bioloog 2
Kokku 3
Hiiu-Lääne-Saare regioon  
Kultuuripärandi spetsialist 1
Looduskaitse bioloog 8
Maahoolduse spetsialist 6
Rõngastuse spetsialist 2
Kokku 17  
Jõgeva-Tartu regioon  
Looduskaitse bioloog 1
Maahoolduse spetsialist 1
Kokku 2
Põlva-Valga-Võru regioon  
Looduskaitse bioloog 2
Maahoolduse spetsialist 1
Kokku 3
Pärnu-Viljandi regioon  
Kultuuripärandi spetsialist 1
Looduskaitse bioloog 5
Loomade rehabilitatsiooni spetsialist 1
Maahoolduse spetsialist 2
Kokku 9
Viru regioon  
Kultuuripärandi spetsialist 1
Looduskaitse bioloog 2
Maahoolduse spetsialist 1
Kokku 4
   
Koosseisuüksuste arv kokku 415    

§ 3. Käesoleva määruse §-ga 1 kinnitatud Viru regiooni teenistujate koosseisust arvatakse alates 1. aprillist 2010. a välja üks kaitse planeerimise spetsialisti ametikoht ja Viru regiooni ametikohtade arvuks kokku loetakse 37 ametikohta ning Keskkonnaameti koosseisuüksuste arvuks kokku loetakse 414.

§ 4. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määrus nr 6 «Keskkonnaameti struktuur ja koosseis» (RTL 2009, 9, 108).

§ 5. Käesoleva määruse § 1, 2 ja 4 rakendatakse 2010. aasta 1. jaanuarist ning § 3 jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json