Teksti suurus:

Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis

Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 101, 1524

Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 28.12.2009 nr 74

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 alusel ning kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõikega 4 ja «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-dega 6–8.

§ 1. Kinnitada Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis alljärgnevalt:

Struktuur ja teenistujate koosseis Koosseisuüksuste arv
Peadirektor 1
Peadirektori asetäitja 2
Nõunik 5
Kokku 8
Personaliosakond  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 2
Vanemspetsialist 2
Kokku 5
Kalakaitseosakond  
Osakonnajuhataja 1
Juhtivinspektor 2
Vanemspetsialist 2
Kokku 5
Looduskaitseosakond  
Osakonnajuhataja 1
Juhtivinspektor 2
Kokku 3
Keskkonnakaitseosakond  
Osakonnajuhataja 1
Juhtivinspektor 5
Kokku 6
Õigusosakond  
Osakonnajuhataja 1
Vanemjurist 4
Jurist 2
Referent 1
Kokku 8
Analüüsi ja planeerimise osakond  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 1
Vanemspetsialist 3
Kokku 5
Raamatupidamisosakond  
Pearaamatupidaja 1
Pearaamatupidaja asetäitja 1
Vanemraamatupidaja 3
Kokku 5
Haldusosakond  
Osakonnajuhataja 1
Peaspetsialist 1
Vanemspetsialist 4
Spetsialist 3
Abiteenistuja 8
Kokku 17  
Kantselei  
Kantselei juhataja 1
Spetsialist 1
Kokku 2
Põhja regioon  
Regiooni juhataja 1
Peainspektor-nõunik 3
Keskkonnakaitse juhtivinspektor 10  
Keskkonnakaitse vaneminspektor 7
Keskkonnakaitseinspektor 7
Spetsialist 1
Kokku 29  
Lääne regioon, sh Hiiumaa büroo, Saaremaa büroo, Raplamaa büroo, Järvamaa büroo ja Läänemaa büroo  
Regiooni juhataja 1
Peainspektor-nõunik 3
Büroojuhataja 5
Keskkonnakaitse juhtivinspektor 24  
Keskkonnakaitse vaneminspektor 11  
Keskkonnakaitseinspektor 14  
Spetsialist 1
Abiteenistuja   3,5
Kokku 62,5
Lõuna regioon, sh Jõgevamaa büroo, Viljandimaa büroo, Valgamaa büroo, Võrumaa büroo ja Põlvamaa büroo  
Regiooni juhataja 1
Peainspektor-nõunik 3
Büroojuhataja 5
Keskkonnakaitse juhtivinspektor 27  
Keskkonnakaitse vaneminspektor 11  
Keskkonnakaitseinspektor 13  
Spetsialist 1
Abiteenistuja   5,5
Kokku 66,5
Ida regioon, sh Lääne-Virumaa büroo  
Regiooni juhataja 1
Peainspektor-nõunik 3
Büroojuhataja 1
Keskkonnakaitse juhtivinspektor 13  
Keskkonnakaitse vaneminspektor 8
Keskkonnakaitseinspektor 6
Spetsialist 1
Abiteenistuja 1
Kokku 34  
   
Koosseisuüksuste arv kokku 256    

§ 2.   Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määrus nr 14 «Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2008, 27, 405).

§ 3.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS