Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 101, 1522

Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 „Keskkonnainspektsiooni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.12.2009 nr 72

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. märtsi 2008. a määruse nr 12 «Keskkonnainspektsiooni põhimäärus» (RTL 2008, 27, 403) § 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Inspektsiooni koosseisus on kaks vahetult peadirektorile alluvat peadirektori asetäitjat:
1) peadirektori asetäitja järelevalve alal vastutab keskkonnajärelevalve planeerimise ja korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides analüüsi ja planeerimise osakonna, kalakaitseosakonna, looduskaitseosakonna ja keskkonnakaitse osakonna tööd;
2) peadirektori asetäitja haldusalal vastutab inspektsiooni valduses oleva vara haldamise, raamatupidamisarvestuse, õigusteeninduse toimimise, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamise eest, koordineerides, suunates ja kontrollides haldusosakonna, raamatupidamisosakonna, õigusosakonna ja kantselei tööd.»

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json