Teksti suurus:

Evhen Tsybulenkole Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 35

Evhen Tsybulenkole Eesti kodakondsuse andmine eriliste teenete eest

Vastu võetud 29.12.2009 nr 598

«Kodakondsuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse §-ga 10 anda haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase ettepanekul Eesti kodakondsus eriliste teenete eest Evhen Tsybulenkole (sünd 21.10.1972).

Evhen Tsybulenko on sündinud Ukrainas ning ta on Ukraina kodanik. Ta elab Eestis tähtajalise elamisloa alusel, mis on väljastatud 2. aprillil 2009. a.

Evhen Tsybulenko on Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi rahvusvahelise ja võrdleva õiguse õppetooli juhataja, ülikooli Inimõiguste Keskuse looja ja selle esimene direktor ning Balti Kaitsekolledži vanem külalismentor.

Evhen Tsybulenko on enam kui 30 teadusliku raamatu ja artikli, samuti arvukate publitsistlike kirjutiste ja kommentaaride autor. Ta on osalenud mitmete Ukraina seaduste väljatöötamisel. Evhen Tsybulenkoga kui väliseksperdiga teevad koostööd Punase Risti Rahvusvaheline Komitee, Euroopa Komisjon ja OSCE. Ta loeb rahvusvahelist humanitaarõigust rahvusvaheliste suvekursuste lektorina Varssavis, SRÜ suvekoolis ja Balti suveakadeemias.

«Kodakondsuse seaduse» § 1 lõike 2 kohaselt ei või Eesti kodanik olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses. Sama seaduse § 19 lõike 3 kohaselt peab isik esitama tõendi, et ta on vabastatud oma senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega.

«Kodakondsuse seaduse» § 20 lõike 2 kohaselt jõustub Vabariigi Valitsuse Eesti kodakondsuse andmise korraldus allakirjutamise päeval, kui korralduses eneses ei sätestata muud tähtaega.

Korraldus jõustub Evhen Tsybulenko Ukraina kodakondsusest vabastamisele järgneval päeval tingimusel, et Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitatakse dokument, mis tõendab tema vabastamist Ukraina kodakondsusest.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT