Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 19

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 30.12.2009 nr 49

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruses nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2009, 58, 859) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Murru Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht Ametikoha põhigrupp/ametiaste Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor 1  
Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal Vangla peainspektor 1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor 1  
      3
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 5  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor 14  
Vanemvalvur I klassi valvur 1  
Valvur II klassi valvur 2  
      23
Järelevalveosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor 4  
Inspektor-korrapidaja abi II klassi vanglainspektor 4  
Vanemvalvur I klassi valvur 29  
Valvur II klassi valvur 91  
Valvur Lihttööline 1  
      131
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 2  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 4  
      7
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor 3  
      5
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Peaspetsialist Vanemametnik 1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik 1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik 1  
Spetsialist-hariduskorraldaja Vanemametnik 1  
Spetsialist-huvijuht Vanemametnik 1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik 1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik 2  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik 5  
      14
Tervishoiuosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Referent Vanemametnik 1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik 1,25  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik 1  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik 0,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik 2,5  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik 1  
Nooremspetsialist-õde Nooremametnik 3  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik 0,5  
      11,75
Finants- ja majandusosakond      
Peaspetsialist Vanemametnik 4  
Spetsialist Vanemametnik 5  
Peakokk Teenindustöötaja 1  
Kokk Teenindustöötaja 6  
Laooperaator Nooremametnik 2  
Laohoidja Teenindustöötaja 1  
Administraator Teenindustöötaja 2  
Traktorist Mehhanismide juht 1  
Elektrik Oskustööline 1  
Köögitööline Lihttööline 4  
Koristaja Lihttööline 3  
      30
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik 1  
Personalipeaspetsialist Vanemametnik 1  
Personalispetsialist Vanemametnik 1  
Spetsialist Vanemametnik 2  
Jurist Vanemametnik 2  
Referent Vanemametnik 1  
      8
Koertekasvandus      
Juhataja I klassi vanglainspektor 1  
Spetsialist-koerajuht II klassi vanglainspektor 4  
Abitööline Lihttööline 1  
      6
  Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku   238,75
  sealhulgas vanglaametnike ametikohti   173
Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad      
Abitööline Lihttööline 77  

KÕIK KOKKU

  315,75».

2) arvestusosakonna koosseisus spetsialisti arv «3» asendatakse arvuga «2» ning arvestusosakonna ametikohtade koguarv «5» asendatakse arvuga «4»;

3) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «238,75» asendatakse arvuga «237,75», vanglaametnike ametikohtade arv «173» asendatakse arvuga «172» ning koosseisu koguarv «315,75» asendatakse arvuga «314,75».

§ 2. Justiitsministri 23. novembri 2004. a määruses nr 71 «Harku Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2004, 149, 2268; 2008, 83, 1132) tehakse järgmised muudatused:

1) arvestusametnike koosseisus arvestuse spetsialisti arv «1» asendatakse arvuga «2» ning arvestusametnike ametikohtade koguarv «2» asendatakse arvuga «3»;

2) julgeolekuametnike koosseisus lisatakse pärast sõnu «Julgeoleku peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1» sõnad «Julgeoleku spetsialist II klassi vanglainspektor 1» ning julgeolekuametnike ametkohtade koguarv «1» asendatakse arvuga «2»;

3) meditsiiniosakonna koosseisus spetsialist-õde arv «2» asendatakse arvuga «2,5» ning meditsiiniosakonna ametikohtade koguarv «5,5» asendatakse arvuga «6»;

4) sotsiaalosakonna koosseisus jäetakse sõna «sotsiaaltöötaja» eest välja sõna «vangla», sotsiaaltöötaja arv «3» asendatakse arvuga «4», spetsialist-psühholoogi arv «1,5» asendatakse arvuga «2» ning sotsiaalosakonna ametikohtade koguarv «7,5» asendatakse arvuga «9»;

5) vangistusosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Juhataja I klassi vanglainspektor 1» sõnad «Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1» ja pärast sõnu «inspektor-korrapidaja abi II klassi vanglainspektor 4» sõnad «inspektor-vahtkonna ülem II klassi vanglainspektor 4»;

6) vangistusosakonna koosseisus inspektor-kontaktisiku arv «3» asendatakse arvuga «4», vanemvalvuri arv «9» asendatakse arvuga «13», valvuri arv «48» asendatakse arvuga «52» ning vangistusosakonna ametikohtade koguarv «71,5» asendatakse arvuga «85,5»;

7) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «106,5» asendatakse arvuga «124,5», vanglaametnike ametikohtade arv «76,5» asendatakse arvuga «92,5» ning koosseisu koguarv «131,5» asendatakse arvuga «149,5».

§ 3. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruses nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 2009, 58, 859) tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus inspektori arv «2» asendatakse arvuga «1» ning järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «64» asendatakse arvuga «63»;

2) julgeolekuosakonna koosseisus spetsialisti arv «8» asendatakse arvuga «9» ning julgeolekuosakonna ametikohtade koguarv «11» asendatakse arvuga «12»;

3) sotsiaalosakonna koosseisus asendatakse sõnad «Peaspetsialist-sotsiaaltöötaja» sõnaga «Peaspetsialist»;

4) üldosakonna koosseisu lisatakse pärast sõnu «Personali spetsialist Vanemametnik 2» sõnad «Spetsialist-administraator Vanemametnik 1» ning üldosakonna ametikohtade koguarv «12» asendatakse arvuga «13»;

5) finants- ja majandusosakonna koosseisus jäetakse välja sõnad «Seadistaja Oskustööline 1» ning finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «45» asendatakse arvuga «44»;

6) finants- ja majandusosakonna koosseisus asendatakse sõnad «Spetsialist-kaubatundja» sõnadega «Spetsialist-kaupluse juhataja».

§ 4. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruses nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 2009, 58, 859) tehakse järgmised muudatused:

1) avavangla ja töötavate kinnipeetavate osakonna koosseisus inspektor-kontaktisiku arv «5» asendatakse arvuga «6»;

2) avavangla ja töötavate kinnipeetavate osakonna koosseisus valvuri arv «19» asendatakse arvuga «20» ning avavangla ja töötavate kinnipeetavate osakonna ametikohtade koguarv «30» asendatakse arvuga «32»;

3) esimese üksuse koosseisus inspektor-kontaktisiku arv «3» asendatakse arvuga «2» ning esimese üksuse ametikohtade koguarv «25» asendatakse arvuga «24»;

4) neljanda üksuse koosseisus inspektor-kontaktisiku arv «6» asendatakse arvuga «5» ning neljanda üksuse ametikohtade koguarv «27» asendatakse arvuga «26»;

5) viienda üksuse koosseisus inspektor-kontaktisiku arv «5» asendatakse arvuga «7» ning viienda üksuse ametikohtade koguarv «26» asendatakse arvuga «28»;

6) julgeolekuosakonna koosseisus spetsialisti arv «6» asendatakse arvuga «7» ning julgeolekuosakonna ametikohtade koguarv «9» asendatakse arvuga «10»;

7) arvestusosakonna koosseisus spetsialisti arv «7» asendatakse arvuga «6» ning arvestusosakonna ametikohtade koguarv «10» asendatakse arvuga «9»;

8) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «403» asendatakse arvuga «405», vanglaametnike ametikohtade arv «258» asendatakse arvuga «260» ning koosseisu koguarv «522» asendatakse arvuga «524».

§ 5. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruses nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2009, 58, 958) tehakse järgmised muudatused:

1) juhtkonna koosseisus vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõuniku arv «1» asendatakse arvuga «2» ning juhtkonna ametikohtade koguarv «8» asendatakse arvuga «9»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «632,5» asendatakse arvuga «633,5» ning koosseisu koguarv «751,5» asendatakse arvuga «752,5».

§ 6. (1) Määruse § 1 punkt 1, §-d 3, 4 ja 5 jõustuvad 16. jaanuaril 2010. a.

(2) Määruse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. veebruaril 2010. a.

(3) Määruse § 2 rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Heili SEPP