Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 25

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Vastu võetud 31.12.2009 nr 73

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

  Kehtestada järgmised majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid (juurde lisatud):
  1) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 1);
  2) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 2).

§ 2.  Rakendamine

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatud aruandevorme rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavate majandusaasta aruannete perioodide suhtes.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2010. aasta 1. jaanuarist.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 31.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06335.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json