Teksti suurus:

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2010
Avaldamismärge:

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Vastu võetud 27.11.2001 nr 359
RT I 2001, 93, 567
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2007RT I 2007, 67, 41501.01.2008
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010, «Politseiseaduses» asuvad volitusnormid määruse andmiseks on koos varem kehtinud «Politseiseadusega» muutunud kehtetuks

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 8 lõike 3 alusel ning lähtudes «Politseiseaduse» § 114 lõikest 4.

§ 1.   Riiklikud ekspertiisiasutused on:

1) Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Justiitsministeeriumi valitsemisalas;


[RT I 2007, 67, 415 - jõust. 01.01.2008]

2) [Kehtetu – RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud

/otsingu_soovitused.json