Teksti suurus:

«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» meetme «Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine» investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.03.2015, 13

«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Hariduse infrastruktuuri arendamine» meetme «Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine» investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 281
RTL 2008, 56, 776
jõustumine 19.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2008RTL 2008, 101, 144211.12.2008
17.12.2009RTL 2010, 1, 1617.12.2009
10.02.2011RT III, 14.02.2011, 410.02.2011
04.10.2012RT III, 09.10.2012, 204.10.2012
28.11.2013RT III, 03.12.2013, 128.11.2013
09.03.2015RT III, 12.03.2015, 209.03.2015

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise investeeringute kava 2007–2015 (lisatud).

2. Haridus- ja teadusministril kehtestada käskkirjaga lisas loetletud projektide teostamise ajagraafik 2008. aasta ja 2009. aasta projektide osas hiljemalt 20. juulil 2008. a ning 2010.–2015. aasta projektide osas hiljemalt 1. novembril 2008. a.

Lisa Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise investeeringute kava 2007–2015
[RT III, 12.03.2015, 2 - jõust. 09.03.2015]