Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 3, 42

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Vastu võetud 05.01.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2009, 1, 3) § 1 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:

1) sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv «32» arvuga «30»;

2) punktis 1 asendatakse arv «8» arvuga «7»;

3) punktis 2 asendatakse arv «6» arvuga «5».

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Heili SEPP

/otsingu_soovitused.json