Teksti suurus:

Murru Vangla teenistujate koosseis

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2010
Avaldamismärge:

Murru Vangla teenistujate koosseis

Vastu võetud 19.03.2007 nr 18
RTL 2007, 25, 447
jõustumine 01.04.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2007 nr 40 (RTL 2007, 76, 1314) 1.12.2007

28.09.2007 nr 40 (RTL 2007, 76, 1314) 28.02.2008

24.10.2007 nr 43 (RTL 2007, 82, 1400) 1.11.2007

24.10.2007 nr 43 (RTL 2007, 82, 1400) 1.07.2008

19.12.2007 nr 52 (RTL 2007, 100, 1663) 1.01.2008

30.04.2008 nr 17 (RTL 2008, 36, 520) 1.06.2008

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.07.2008

26.06.2008 nr 33 (RTL 2008, 53, 734) 1.08.2008

2.10.2008 nr 47 (RTL 2008, 83, 1132) 10.10.2008

28.01.2009 nr 6 (RTL 2009, 14, 147) 8.02.2009

15.07.2009 nr 27 (RTL 2009, 58, 859) 1.09.2009

30.12.2009 nr 49 (RTL 2010, 2, 19) 16.01.2010

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Murru Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht

Ametikoha
põhigrupp/ametiaste

Arv

Kokku

Juhtkond

 

 

 

Direktor

Vangla peainspektor

  1

 

Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal

Vangla peainspektor

  1

 

Direktori asetäitja halduse alal

Vangla peainspektor

  1

 

 

 

 

    3

Vangistusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  5

 

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

14

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

  1

 

Valvur

II klassi valvur

  2

 

 

 

 

  23

Järelevalveosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

  4

 

Inspektor-korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

  4

 

Vanemvalvur

I klassi valvur

29

 

Valvur

II klassi valvur

91 

 

Valvur

Lihttööline

  1

 

 

 

 

131

Julgeolekuosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  2

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

4

 

 

 

 

  7

Arvestusosakond

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

  1

 

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

  3

 

 

 

 

    5

Sotsiaalosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

  1

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

Vanemametnik

  1

 

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-huvijuht

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

  2

 

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

  5

 

 

 

 

  14

Tervishoiuosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Referent

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

      1,25

 

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

    0,5

 

Spetsialist-õde

Vanemametnik

  2,5

 

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

  1

 

Nooremspetsialist-õde

Nooremametnik

  3

 

Nooremspetsialist-laborant

Nooremametnik

    0,5

 

 

 

 

  11,75

Finants-ja majandusosakond

 

 

 

Peaspetsialist

Vanemametnik

  4

 

Spetsialist

Vanemametnik

  5

 

Peakokk

Teenindustöötaja

  1

 

Kokk

Teenindustöötaja

  6

 

Laooperaator

Nooremametnik

  2

 

Laohoidja

Teenindustöötaja

1

 

Administraator

Teenindustöötaja

  2

 

Traktorist

Mehhanismide juht

  1

 

Elektrik

Oskustööline

  1

 

Köögitööline

Lihttööline

  4

 

Koristaja

Lihttööline

  3

 

 

 

 

  30

Üldosakond

 

 

 

Juhataja

Kõrgem ametnik

  1

 

Personalipeaspetsialist

Vanemametnik

  1

 

Personalispetsialist

Vanemametnik

  1

 

Spetsialist

Vanemametnik

  2

 

Jurist

Vanemametnik

2

 

Referent

Vanemametnik

  1

 

 

 

 

8

Koertekasvandus

 

 

 

Juhataja

I klassi vanglainspektor

  1

 

Spetsialist-koerajuht

II klassi vanglainspektor

4

 

Abitööline

Lihttööline

  1

 

 

 

 

    6

 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

238,75

 

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

173

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

 

 

 

Abitööline

Lihttööline

77

 

 

KÕIK KOKKU

 

315,75

[RTL 2010, 2, 19 – jõust. 16.01.2010]

§ 2. Üleminekusäte

Käesolevast tekstist välja jäetud.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. aprillil.

 

/otsingu_soovitused.json