Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 4, 65

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 "Maksu- ja Tolliameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 13.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 2.

§ 1. Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2008, 84, 1168; 2009, 66, 974) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

«9) sisekommunikatsiooni arendamine ja korraldamine;»;

2) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 26. Peadirektori büroo

Peadirektori büroo põhiülesanded on peadirektori ja peadirektori asetäitjate nõustamine ning teenindamine, ameti avaliku suhtluse ja infomaterjalide avaldamise korraldamine ning veebilehe haldamine.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. veebruaril.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json