Teksti suurus:

Ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemise või riigi tuludesse kandmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2010, 4, 67

Ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemise või riigi tuludesse kandmise kord

Vastu võetud 19.01.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse «Hasartmänguseaduse» § 561 lõike 8 alusel.

§ 1.  Ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutataval kontol olevate vahendite tagastamise taotlemine

  (1) Isik, kes soovib ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud kontole kantud vahendite tagastamist, esitab Maksu ja Tolliametile taotluse (lisatud) vahendite tagastamiseks «Hasartmänguseaduse» § 561 lõike 3 alusel. Taotluse esitamise õigus on isikul, kes on teinud sularahas või sularahata ülekandega makse kontole, mille suhtes on tehtud «Hasartmänguseaduse» § 561 lõike 1 alusel Maksu- ja Tolliameti ettekirjutus.

  (2) Vahendite tagastamise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee näidatud tähtaja jooksul. Hiljem laekunud taotluseid Maksu- ja Tolliamet vastu ei võta.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) vahendite tagastamist taotleva isiku (edaspidi taotleja) ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel taotleja sünnikuupäev või juriidilisest isikust taotleja nimi ja registrikood või selle puudumisel notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui see on olemas;
  2) makseteenuse pakkuja nimi ja taotleja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui makset ei sooritatud sularahas;
  3) makse sooritamise kuupäev ja tagasi taotletavate vahendite summa;
  4) ebaseadusliku kaughasartmängu korraldaja nimi;
  5) makseteenuse pakkuja nimetus ja kontonumber, kuhu makse üle kanti, olemasolul viitenumber või sooritatud makse selgitus;
  6) taotleja nimi ja tema pangakonto andmed, kuhu tagastamisele kuuluvad vahendid tuleb kanda, sealhulgas IBAN- ja BIC-koodid.

§ 2.  Taotluses esitatud andmete kontrollimine

  (1) Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotleja poolt tehtud makse laekumist vastavalt kontoväljavõttelt.

  (2) Kui vahendid kanti kontole sularahas, esitab taotleja selle kohta kviitungi. Maksu- ja Tolliamet kontrollib kviitungil esitatud andmete õigsust ning veendub, et seda summat ei ole tagastatud.

  (3) Kontoväljavõtteid ja sularahakviitungeid kontrollib Maksu- ja Tolliamet «Hasartmänguseaduse» § 561 lõike 2 alusel makseteenuse osutajalt saadud informatsiooni põhjal.

§ 3.  Otsus vahendite tagastamise kohta

  (1) Kui taotleja on esitanud andmed ja dokumendid, mille kontrollimisel on taotleja poolt makse tegemine tõendatud, teeb Maksu- ja Tolliamet 30 kalendripäeva jooksul «Hasartmänguseaduse» § 561 lõike 3 alusel määratud tähtaja möödumisest makseteenuse pakkujale ettekirjutuse tagastada rahalised vahendid taotlejale.

  (2) Kui kontol olevatest vahenditest ei piisa kõigi taotlejate nõuete rahuldamiseks, teeb Maksu- ja Tolliamet ettekirjutuse tagastada vahendid taotluse esitanud isikutele proportsionaalselt.

  (3) Kui taotlust kontol olevate vahendite tagastamise kohta ei esitata tähtaegselt või tähtaegselt esitatud taotluseid ei rahuldata ning pärast vahendite tagastamist jääb kontole raha, kantakse summad riigi tuludesse.

  (4) Maksu- ja Tolliamet teeb vahendite tagastamisest keeldumise otsuse, kui ei ole võimalik tuvastada makse teinud isikut, või kui taotleja esitatud andmete kontrollimisel leitakse, et taotleja ei ole makset sooritanud. Keeldumise otsus väljastatakse tagastamist taotlenud isikule. Kui taotlusele oli lisatud kirjalikke tõendeid või dokumente, tagastatakse need koos otsusega.

§ 4.  Vahendite tagastamine

  (1) Taotleja poolt ebaseadusliku kaughasartmängu korraldamiseks kasutatud kontole tehtud makse tagastatakse üksnes makse sooritanud isiku kontole. Tagastamisele kuuluvaid vahendeid ei maksta välja sularahas.

  (2) Vahendite tagastamisega seotud kulud kannab vahendite tagastamist taotlev isik. Vahendite tagastamisega seotud ülekandekulud peab makseteenuse pakkuja kinni tagastatavast summast vastavalt makseteenuse pakkuja hinnakirjale.

Minister Jürgen LIGI


Kantsler Tea VARRAK

Lisa 13269248 Lisa

/otsingu_soovitused.json