Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 4, 60

Kaitseministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 19.01.2010 nr 3

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõike 1 ja «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 10 lõike 1 alusel.

§ 1. Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 35 «Rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded» (RTL 2006, 1, 1; 2008, 96, 1326) § 1 lõikes 5 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooniga» sõnaga «Terviseametiga».

§ 2. Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruses nr 13 «Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded» (RTL 2007, 32, 561; 2008, 96, 1326) asendatakse läbivalt sõnad «kohaliku tervisekaitsetalituse» sõnadega «Terviseameti piirkondliku talituse».

Minister Jaak AAVIKSOO
Kaitseplaneerimise asekantsler
kantsleri ülesannetes Lauri TUMM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json