Teksti suurus:

Antsla Vallavolikogu 30. septembri 2003. a määruse nr 19 "Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord" muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 22, 303

Antsla Vallavolikogu 30. septembri 2003. a määruse nr 19 "Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord" muutmine

Vastu võetud 21.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahv 6 lõike 1 ja paragrahv 22 lõike 1 punkti 5 ning vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepaneku alusel.

§ 1. Antsla Vallavolikogu 30. septembri 2003. a määruse nr 19 «Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord» punkte 1, 2 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«1. Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib noore pedagoogi toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, eraldamist ja selle üle järelevalve teostamist Antsla vallas (edaspidi vald), pakkumaks noortele pedagoogidele võimalust töö alustamiseks Antsla valla koolides ning lasteaias.

2. Noore pedagoogi toetus (edaspidi toetus) on ühekordne toetus, mida makstakse valla eelarvest noorele pedagoogile üks kord esmakordsel tööle asumisel Antsla Gümnaasiumi, Lusti Lasteaeda või Antsla Muusikakooli.

4. Toetust on õigus saada alla 27. aasta vanusel pedagoogil, kellel on või kes on omandamas kõrg- või rakenduskõrgharidust ja vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele elab valla haldusterritooriumil ning on korra punktis 2 märgitud valla asutusega esmakordselt töösuhtes.»

§ 2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja Antsla valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2010. a.

Volikogu esimees Kurmet MÜÜRSEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json