Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 6, 107

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Vastu võetud 03.02.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määrust nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

Ǥ 82. Maamaksuteate elektrooniline saatmine

(1) Maksukohustuslase nõusolekut maamaksuteate elektroonilise saatmise kohta pole vaja, kui maksukohustuslane on sõlminud Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamise lepingu ning ta on maksuhaldurile avaldanud oma elektronposti aadressi.

(2) Maksu- ja Tolliamet saadab elektroonilise maamaksuteate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused täitnud maksukohustuslasele «e-maksuameti» kaudu.

(3) Maksukohustuslasele edastatakse maksuhaldurile avaldatud elektronposti aadressil teave maamaksuteate «e-maksuametis» kättesaadavaks muutmise kohta.»

Minister Jürgen LIGI
Finants- ja maksupoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Veiko TALI

/otsingu_soovitused.json