Teksti suurus:

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 7, 134

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise algatamine

Vastu võetud 04.02.2010 nr 32

«Planeerimisseaduse» § 10 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 35 lõikega 1:

1. Algatada üleriigilise planeeringu «Eesti 2030+» (edaspidiplaneering) koostamine.

2. Määrata planeeringu koostamise eest vastutajaks Siseministeerium.

3. Siseministeeriumil algatada planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

4. Siseministeeriumil esitada planeering Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt detsembris 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json