Teksti suurus:

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 7, 134

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise algatamine

Vastu võetud 04.02.2010 nr 32

«Planeerimisseaduse» § 10 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 35 lõikega 1:

1. Algatada üleriigilise planeeringu «Eesti 2030+» (edaspidiplaneering) koostamine.

2. Määrata planeeringu koostamise eest vastutajaks Siseministeerium.

3. Siseministeeriumil algatada planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

4. Siseministeeriumil esitada planeering Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt detsembris 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json