Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 7, 121

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.02.2010 nr 3

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 5 ning § 336 lõigete 3 ja 6 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2010, 3, 43) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 241 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 241. E-toimiku menetlemise infosüsteemi rakendamine»;

2) paragrahvi 241 lõikes 4 asendatakse sõnad «lõike 11 alusel ja tingimustel menetlusdokumente» läbivalt sõnadega «alusel ja tingimustel, välja arvatud lõikes 12 sätestatud juhul, tsiviil- ja halduskohtumenetluses menetlusdokumente».

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json