Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 7, 27

Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 611

Pühade ja tähtpäevade seaduse (RT I 1998, 13, 162; 2009, 34, 229) § 3 punkti 42 senine tekst loetakse punktiks 43 ning paragrahvi täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

«42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json