Teksti suurus:

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr

Vastu võetud 29.01.2007 nr 23
RT I 2007, 10, 48
jõustumine 09.02.2007, rakendatakse 1.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2008RT I 2008, 8, 6018.02.2008
05.03.2009RT I 2009, 17, 10413.03.2009, rakendatakse alates 9.03.2009
28.01.2010RT I 2010, 6, 1714.02.2010, rakendatakse alates 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 122 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Kohtunikuabi ametipalk

  Kohtunikuabi ametipalk on 17 205 krooni.

  – rakendatakse alates 9.03.2009
[RT I 2009, 17, 104 - jõust. 13.03.2009]

§ 2.  Maakohtu kinnistus-, registri- või maksekäsuosakonna juhataja lisatasu

  – rakendatakse alates 1.01.2010
[RT I 2010, 6, 17 - jõust. 14.02.2010]

  (1) Maakohtu kinnistus-, registri- või maksekäsuosakonna juhatamise kohustuste täitmise eest makstakse osakonnajuhatajale lisatasu.

  – rakendatakse alates 1.01.2010
[RT I 2010, 6, 17 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Osakonna juhatamise eest makstav lisatasu on kuni 35% kohtunikuabi ametipalgast.

§ 3.  Maakohtu kinnistusosakonna juhataja lisatasu määr

  Maakohtu kinnistusosakonna juhatajale makstakse lisatasu kuni:
  1) 10% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab kuni 20 inimest;
  2) 20% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab 21–40 inimest;
  3) 34% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab vähemalt 41 inimest.

§ 4.  Maakohtu registriosakonna juhataja lisatasu määr

  Maakohtu registriosakonna juhatajale makstakse lisatasu kuni:
  1) 5% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab kuni 8 inimest;
  2) 10% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab 9–40 inimest;
  3) 34% tema ametipalgast, kui osakonnas töötab vähemalt 41 inimest.

§ 41.  Maakohtu maksekäsuosakonna juhataja lisatasu määr

  Maksekäsuosakonna juhatajale makstakse lisatasu kuni 34% tema ametipalgast.

  – rakendatakse alates 1.01.2010
[RT I 2010, 6, 17 - jõust. 14.02.2010]

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 51.    Käesoleva määruse § 1 rakendatakse 9. märtsist 2009. a.

  – rakendatakse alates 9.03.2009
[RT I 2009, 17, 104 - jõust. 13.03.2009]

/otsingu_soovitused.json