Teksti suurus:

Asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse arvutamise ja maksmise kord

Asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse arvutamise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse arvutamise ja maksmise kord
[RT I 2007, 57, 378 - jõust. 08.11.2007]

Vastu võetud 21.08.2003 nr 219
RT I 2003, 58, 393
jõustumine 29.08.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.08.2005RT I 2005, 44, 36721.08.2005
01.11.2007RT I 2007, 57, 37808.11.2007
04.02.2010RT I 2010, 6, 2514.02.2010

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 167 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab asendusteenistuslasele, kes on läbinud asendusteenistuse või vabastatud asendusteenistusest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 77 lõike 2 punktide 1 ja 3 alusel (edaspidi toetuse saaja), asendusteenistusest vabastamisel makstava ühekordse toetuse (edaspidi toetus) arvutamise ja maksmise korra.
[RT I 2007, 57, 378 - jõust. 08.11.2007]

  (2) [kehtetu – RT I 2005, 44, 367 - jõust. 21.08.2005]

§ 2.  Toetuse arvutamine

  (1) Toetus arvutatakse toetuse saaja teenistusest vabastamise kuule eelnenud viimasest Statistikaameti poolt avaldatud kuukeskmisest brutopalgast kalendriaastas kahe nädala ulatuses.

  (2) Toetussumma arvutamiseks jagatakse lõikes 1 nimetatud kuukeskmine brutopalk asendusteenistusest vabastamise kuu kalendripäevade arvuga ja korrutatakse neljateistkümne kalendripäevaga.
[RT I 2007, 57, 378 - jõust. 08.11.2007]

§ 3.  Toetuse maksmine

  (1) [Kehtetu – RT I 2010, 6, 25 - jõust. 14.02.2010]

  (2) [Kehtetu – RT I 2010, 6, 25 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Kaitseressursside Amet kannab toetuse viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse saaja reservi arvamisele järgnevast päevast, toetuse saaja arvelduskontole.
[RT I 2010, 6, 25 - jõust. 14.02.2010]

/otsingu_soovitused.json