Teksti suurus:

Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2001 nr 50
RTL 2001, 136, 1976
jõustumine 24.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse «Maa hindamise seaduse» (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953; 2000, 92, 598; 2001, 31, 172) § 51 lõike 4 alusel.

Kehtestada 2001. a maa korralise hindamise tulemused hinnatsoonide ja sihtotstarvete kaupa vastavalt määruse lisadele 1-247*.

* Hinnatsoonide kaartidega saab tutvuda maa asukohajärgses kohalikus omavalitsusüksuses, maavalitsuses ja Maa-ametis; lisadega saab tutvuda Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.ÕiendMuutvate määruste jõustumisajad on parandatud õigeks ning lisatud rakendamise aeg ja puuduvad lisad.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 15 

Lisa 16 

Lisa 17 

Lisa 18 

Lisa 19 

Lisa 20 

Lisa 21 

Lisa 22 

Lisa 23 

Lisa 25 

Lisa 26 

Lisa 27 

Lisa 28 

Lisa 29 

Lisa 30 

Lisa 31 

Lisa 32 

Lisa 33 

Lisa 34 

Lisa 35 

Lisa 36 

Lisa 37 

Lisa 38 

Lisa 39 

Lisa 40 

Lisa 41 

Lisa 42 

Lisa 43 

Lisa 44 

Lisa 45 

Lisa 46 

Lisa 47 

Lisa 48 

Lisa 49 

Lisa 50 

Lisa 51 

Lisa 52 

Lisa 53 

Lisa 54 

Lisa 55 

Lisa 56 

Lisa 57 

Lisa 58 

Lisa 59 

Lisa 60 

Lisa 61 

Lisa 62 

Lisa 63 

Lisa 64 

Lisa 65 

Lisa 66 

Lisa 67 

Lisa 68 

Lisa 69 

Lisa 70 

Lisa 71 

Lisa 72 

Lisa 73 

Lisa 74 

Lisa 75 

Lisa 76 

Lisa 77 

Lisa 78 

Lisa 79 

Lisa 80 

Lisa 81 

Lisa 82 

Lisa 83 

Lisa 84 

Lisa 85 

Lisa 86 

Lisa 87 

Lisa 88 

Lisa 89 

Lisa 90 

Lisa 91 

Lisa 92 

Lisa 93 

Lisa 94 

Lisa 95 

Lisa 96 

Lisa 97 

Lisa 98 

Lisa 99 

Lisa 100 

Lisa 101 

Lisa 102 

Lisa 103 

Lisa 104 

Lisa 105 

Lisa 106 

Lisa 107 

Lisa 108 

Lisa 109 

Lisa 110 

Lisa 111 

Lisa 112 

Lisa 113 

Lisa 114 

Lisa 115 

Lisa 116 

Lisa 117 

Lisa 118 

Lisa 119 

Lisa 120 

Lisa 121 

Lisa 122 

Lisa 123 

Lisa 124 

Lisa 125 

Lisa 126 

Lisa 127 

Lisa 128 

Lisa 129 

Lisa 130 

Lisa 131 

Lisa 132 

Lisa 133 

Lisa 134 

Lisa 135 

Lisa 136 

Lisa 137 

Lisa 138 

Lisa 139 

Lisa 140 

Lisa 141 

Lisa 142 

Lisa 143 

Lisa 144 

Lisa 145 

Lisa 146 

Lisa 147 

Lisa 148 

Lisa 149 

Lisa 150 

Lisa 151 

Lisa 152 

Lisa 153 

Lisa 154 

Lisa 155 

Lisa 156 

Lisa 157 

Lisa 158 

Lisa 159 

Lisa 160 

Lisa 161 

Lisa 162 

Lisa 163 

Lisa 164 

Lisa 165 

Lisa 166 

Lisa 167 

Lisa 168 

Lisa 169 

Lisa 170 

Lisa 171 

Lisa 172 

Lisa 173 

Lisa 174 

Lisa 175 

Lisa 176 

Lisa 177 

Lisa 178 

Lisa 179 

Lisa 180 

Lisa 181 

Lisa 182 

Lisa 183 

Lisa 184 

Lisa 185 

Lisa 186 

Lisa 187 

Lisa 188 

Lisa 189 

Lisa 190 

Lisa 191 

Lisa 192 

Lisa 193 

Lisa 194 

Lisa 195 

Lisa 196 

Lisa 197 

Lisa 198 

Lisa 199 

Lisa 200 

Lisa 201 

Lisa 202 

Lisa 203 

Lisa 204 

Lisa 205 

Lisa 206 

Lisa 207 

Lisa 208 

Lisa 209 

Lisa 210 

Lisa 211 

Lisa 212 

Lisa 213 

Lisa 214 

Lisa 215 

Lisa 216 

Lisa 217 

Lisa 218 

Lisa 219 

Lisa 220 

Lisa 221 

Lisa 222 

Lisa 223 

Lisa 224 

Lisa 225 

Lisa 226 

Lisa 227 

Lisa 228 

Lisa 229 

Lisa 230 

Lisa 231 

Lisa 232 

Lisa 233 

Lisa 234 

Lisa 235 

Lisa 236 

Lisa 237 

Lisa 238 

Lisa 239 

Lisa 240 

Lisa 241 

Lisa 242 

Lisa 243 

Lisa 244 

Lisa 245 

Lisa 246 

Lisa 247 

Lisa 14

Lisa 24

/otsingu_soovitused.json