Teksti suurus:

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 30.06.2015, 13

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” investeeringute kava 2007–2015 kinnitamine

Vastu võetud 19.06.2008 nr 282
RTL 2008, 56, 777
jõustumine 19.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RTL 2009, 5, 6730.12.2008
18.02.2010RTL 2010, 9, 16518.02.2010
07.06.2012RT III, 12.06.2012, 107.06.2012
18.04.2013RT III, 23.04.2013, 118.04.2013
25.06.2015RT III, 30.06.2015, 425.06.2015

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise investeeringute kava 2007–2015 (lisatud).
[RT III, 30.06.2015, 4 - jõust. 25.06.2015]

Lisa „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ investeeringute kava 2007–2015
[RT III, 30.06.2015, 4 - jõust. 25.06.2015]