Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2010, 10, 175

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord

Vastu võetud 01.03.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõike 4 alusel.

§ 1. Tasuliste uuringute loetelu

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi instituut) võib teha järgmisi tasulisi uuringuid (edaspidi uuring):
 1) alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või teiste puhaste ainete määramine;
 2) DNA-uuring;
 3) bioloogiauuring;
 4) dokumendiuuring;
 5) elektronmikroskoopiauuring;
 6) käekirjauuring;
 7) isiku kohtuarstlik uuring;
 8) arstlik toksikoloogiauuring.

§ 2. Tasuliste uuringute maht ja uuringute vastavus ekspertiisiliigile

  Instituut võib teha uuringuid järgmises mahus:
 1) alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või teiste puhaste ainete määramine – kuni 20% kohtukeemia- ja toksikoloogiaekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 2) DNA- ja bioloogiauuringud – kuni 20% DNA-ekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 3) dokumendiuuringud – kuni 20% dokumendiekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 4) elektronmikroskoopiauuringud – kuni 20% metalli- ja lasujäägiekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 5) käekirjauuringud – kuni 20% käekirjaekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
 6) isiku kohtuarstlikud uuringud ja arstlikud toksikoloogiauuringud – kuni 20% kohtuarstlike ja arstlike toksikoloogiaekspertiiside keskmisest arvust.

§ 3. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010. a.

Minister Rein LANG


Kantsler Margus SARAPUU