Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2010, 10, 175

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate menetlusasjadega mitteseotud tasuliste uuringute loetelu ja uuringute tegemise kord

Vastu võetud 01.03.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõike 4 alusel.

§ 1.  Tasuliste uuringute loetelu

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi instituut) võib teha järgmisi tasulisi uuringuid (edaspidi uuring):
  1) alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või teiste puhaste ainete määramine;
  2) DNA-uuring;
  3) bioloogiauuring;
  4) dokumendiuuring;
  5) elektronmikroskoopiauuring;
  6) käekirjauuring;
  7) isiku kohtuarstlik uuring;
  8) arstlik toksikoloogiauuring.

§ 2.  Tasuliste uuringute maht ja uuringute vastavus ekspertiisiliigile

  Instituut võib teha uuringuid järgmises mahus:
  1) alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või teiste puhaste ainete määramine – kuni 20% kohtukeemia- ja toksikoloogiaekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
  2) DNA- ja bioloogiauuringud – kuni 20% DNA-ekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
  3) dokumendiuuringud – kuni 20% dokumendiekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
  4) elektronmikroskoopiauuringud – kuni 20% metalli- ja lasujäägiekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
  5) käekirjauuringud – kuni 20% käekirjaekspertiiside ühe kuu eeldatavast keskmisest ekspertiiside arvust;
  6) isiku kohtuarstlikud uuringud ja arstlikud toksikoloogiauuringud – kuni 20% kohtuarstlike ja arstlike toksikoloogiaekspertiiside keskmisest arvust.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2010. a.

Minister Rein LANG


Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json