Teksti suurus:

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2012
Avaldamismärge:

Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõuded

Vastu võetud 21.08.2002 nr 69
RTL 2002, 94, 1462
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2004RTL 2004, 83, 132124.06.2004
03.03.2010RTL 2010, 11, 19714.03.2010

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.  Taotluse esitamise viis

  (1) Riiklikku alkoholiregistrisse (edaspidi alkoholiregister) registrikande tegemiseks esitatakse alkoholiregistri volitatud töötlejale digitaalne või paberkandjal taotlus.

  (2) Digitaalsele taotlusele peab olema lisatud digitaalallkiri. Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis selle kaudu esitatud digitaalsele taotlusele ei pea lisama digitaalallkirja.
[RTL 2010, 11, 197 - jõust. 14.03.2010]

§ 2.  Taotluse vorminõuded

  (1) Taotleja esitab taotluse, millel kajastuvad järgmised andmed:
  1) taotleja nimi;
  2) aktsiisilao tegevusloa number;
  3) käitlemisettevõtte tunnustamise otsuse tegemise kuupäev ja number;
  4) majandustegevuse registri registreeringu number;
  41) andmed riigilõivu tasumise kohta;
[RTL 2004, 83, 1321 - jõust. 24.06.2004]
  5) taotleja asukoht ning aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, elektronposti aadress);
  6) toote nimi;
  7) toote päritolumaa;
  8) toote liik;
  9) tootja nimi;
  10) tootjamaa;
  11) tootja aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, elektronposti aadress);
  12) tarbijapakendi maht või tarbijapakendisse pakendamata alkoholi puhul pakendi maht;
  13) toote etanoolisisaldus;
  14) toote kaheksakohaline kood vastavalt kombineeritud nomenklatuurile;
[RTL 2004, 83, 1321 - jõust. 24.06.2004]
  15) tarbijapakendi või pakendi materjal;
  16) tarbijapakendi või pakendi etikettide arv;
  17) pudeli kuju ja värvus (sealjuures märkida, kas on tegemist Burgundia, Bordeaux, portveini, saksa veini, vahuveini või muu pudeliga);
  18) korgi materjal;
  19) korgi värvus;
  20) korgi kuju;
  21) suka olemasolul sellekohane märge;
  22) suka värvus;
  23) esietiketi olemasolul sellekohane märge;
  24) tagaetiketi olemasolul sellekohane märge;
  25) kaelaetiketi olemasolul sellekohane märge;
  26) muu etiketi olemasolul sellekohane märge;
  27) taotlusele lisatud dokumentide ja materjalide loetelu;
  28) taotluse esitaja nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Alkoholiregistri volitatud töötleja märgib esitatud taotlusele selle saamisel järgmised andmed:
  1) taotluse number;
  2) taotluse saamise kuupäev;
  3) taotluse vastuvõtja nimi ja allkiri;
  4) tootenäidise tagastamine ja tagastamise kuupäev;
  5) tootenäidise tagastaja nimi ja allkiri;
  6) tootenäidise vastuvõtja nimi ja allkiri.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json