Teksti suurus:

Veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded
[RTL 2010, 11, 198 - jõust. 14.03.2010]

Vastu võetud 10.12.2004 nr 183
RTL 2004, 155, 2337
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2008RTL 2008, 66, 93908.08.2008
03.03.2010RTL 2010, 11, 19814.03.2010

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 17 lõike 4 alusel.
[RTL 2008, 66, 939 - jõust. 08.08.2008]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veini käitleja poolt ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta aruande esitamise kord ja aruande vorminõuded.
[RTL 2010, 11, 198 - jõust. 14.03.2010]

§ 2.  Aruande esitamise kord

  (1) Veini käitlev ettevõtja esitab tema poolt eelmisel kalendrikuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud veini kohta aruande (edaspidi aruanne) riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks.
[RTL 2010, 11, 198 - jõust. 14.03.2010]

  (2) Aruanne esitatakse elektrooniliselt infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu või paberkandjal.
[RTL 2008, 66, 939 - jõust. 08.08.2008]

  (3) Kui veini käitlev ettevõtja volitab aruannet esitama isiku, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, peab ta riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale teatama volitatud isiku nime ja isikukoodi.
[RTL 2010, 11, 198 - jõust. 14.03.2010]

§ 3.  Aruande vorminõuded

  (1) Riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale esitatav aruanne peab vastama määruse lisas toodud vormile.

  (2) Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja andmed ei tohi olla üle kirjutatud.

  (3) Elektrooniliselt esitatakse aruanne CSV (Comma Separated Value) formaadis.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json