Teksti suurus:

„Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine

„Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
  Avaldamismärge:RT I 2010, 11, 61

  „Riiklikku pensionikindlustuse registrisse“ kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine

  Vastu võetud 11.03.2010 nr 30

  Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel.

  § 1.   «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmiseks suuruseks kinnitatakse 27 000 krooni.

  § 2.   2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust rakendatakse riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel alates 1. aprillist 2010. a.

  Peaminister Andrus ANSIP


  Kultuuriminister
  sotsiaalministri ülesannetes Laine JÄNES


  Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja
  riigisekretäri ülesannetes Margus MATT