Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 251

Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Vastu võetud 15.03.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 45 lõike 15 alusel.

§ 1.  Tarbimisse lubatud aktsiisikauba saatelehe esitamine

  Tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe (edaspidi lihtsustatud saateleht) esimese eksemplari elektrooniliselt või saatelehe esimese eksemplari koopia paberkandjal enne aktsiisikauba lähetamist.

§ 2.  Saatelehe täitmine

  (1) Lihtsustatud saatelehele märgitakse saatelehe nimetuse järele saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriiki lähetatud aktsiisikauba lihtsustatud saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

  (2) Lisaks käesoleva määruse §-s 1 nimetatud määruses nõutule märgitakse lihtsustatud saatelehe lahtrisse 8 ja samasisulistesse täiendavatesse lahtritesse aktsiisikauba liik, nagu vein, õlu, sigaretid, bensiin vms toote nimetus, müügipakendi liik, nende arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind maksumärgil ja maksumärgistatud tubakatoote puhul ka maksumärgi kood ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Kerge kütteõli ja diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus, diislikütuse puhul märgitakse täiendavalt, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaaniarv. Kütuse segu puhul biokütusega tuleb märkida segus sisalduva biokütuse nimetus, kombineeritud nomenklatuuri vähemalt kaheksakohaline kaubakood ja sellele vastav kauba kirjeldus ning biokütuse kogus liitrites mõõdetuna temperatuuril +15 °C.

  (3) Teisest liikmesriigist vastu võetud aktsiisikauba puhul märgitakse saatelehe nimetuse järele selle number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul vastuvõetud aktsiisikauba lihtsustatud saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 4. mai 2004. a määrus nr 103 «Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord» (RTL 2004, 60, 1013; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

/otsingu_soovitused.json