Teksti suurus:

Murru ja Harku Vangla teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 240

Murru ja Harku Vangla teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 16.03.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruse nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2010, 2, 19) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Murru Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht           Ametikoha põhigrupp/ametiaste Arv Kokku
Juhtkond      
Direktor Vangla peainspektor   1  
Direktori asetäitja vangistuse ja järelevalve alal Vangla peainspektor   1  
Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor   1  
        3
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor   5  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor   4  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   4  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   9  
Vanemvalvur I klassi valvur 26  
Valvur II klassi valvur 85  
Valvur Lihttööline   1  
      135  
Julgeolekuosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor   2  
        4
Arvestusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor   2  
        4
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
Peaspetsialist Vanemametnik   1  
Peaspetsialist-vanemkaplan Vanemametnik   1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik   1  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik   1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik 2,5  
           7,5
Tervishoiuosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
Referent Vanemametnik   1  
Spetsialist-üldarst Vanemametnik      1,5  
Spetsialist-psühhiaater Vanemametnik   1  
Spetsialist-hambaarst Vanemametnik      0,5  
Spetsialist-õde Vanemametnik   3  
Spetsialist-vanemõde Vanemametnik   1  
Nooremspetsialist-õde Nooremametnik   1  
Nooremspetsialist-laborant Nooremametnik   1  
      11
Finants- ja majandusosakond      
Peaspetsialist Vanemametnik   6  
Spetsialist Vanemametnik   4  
Kokk Teenindustöötaja   8  
Laooperaator Nooremametnik   2  
Laohoidja Teenindustöötaja   1  
Administraator Teenindustöötaja   1  
Autojuht Mehhanismide juht   1  
Traktorist Mehhanismide juht   1  
Elektrik Oskustööline   1  
Lukksepp Oskustööline   2  
Köögitööline Lihttööline   4  
Koristaja Lihttööline   2  
      33
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
Peaspetsialist Vanemametnik   2  
Personalispetsialist Vanemametnik   1  
Spetsialist Vanemametnik   1  
Jurist Vanemametnik   2  
Referent Vanemametnik   1  
        8
Koertekasvandus      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Spetsialist-koerajuht II klassi vanglainspektor   4  
Abitööline Lihttööline   1  
        6
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 211,5
 

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

150  

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

   
Abitööline Lihttööline 50  
  KÕIK KOKKU       261,5».

§ 2. Justiitsministri 23. novembri 2004. a määruse nr 71 «Harku Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2004, 149, 2268; 2010, 2, 19) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Harku Vangla teenistujate koosseis

Ametikoht           Ametikoha põhigrupp/ametiaste Arv Kokku
Direktor Vangla peainspektor   1  
Direktori asetäitja Vangla peainspektor   1  
Peaspetsialist isikuandmete kaitse alal Vanemametnik   1  
        3
Arvestusametnikud      
Arvestuse peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Arvestuse spetsialist II klassi vanglainspektor   2  
        3
Julgeolekuametnikud      
Julgeoleku peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Julgeoleku spetsialist II klassi vanglainspektor   1  
        2
Sotsiaalosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
Sotsiaaltöötaja Vanemametnik   2  
Spetsialist-psühholoog Vanemametnik   1  
Spetsialist-kaplan Vanemametnik   1  
Raamatukoguhoidja Vanemametnik      0,5  
           5,5
Vangistusosakond      
Juhataja I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist I klassi vanglainspektor   1  
Peaspetsialist-korrapidaja I klassi vanglainspektor   4  
Inspektor – korrapidaja abi II klassi vanglainspektor   4  
Inspektor – vahtkonna ülem II klassi vanglainspektor   4  
Inspektor-relvur II klassi vanglainspektor      0,5  
Inspektor-kontaktisik II klassi vanglainspektor   5  
Inspektor II klassi vanglainspektor   1  
Spetsialist II klassi vanglainspektor   1  
Vanemvalvur I klassi valvur 13  
Valvur II klassi valvur 52  
         86,5
Üldosakond      
Juhataja Kõrgem ametnik   1  
        1
 

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

101  
 

sealhulgas vanglaametniku ametikohti

   93,5

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

   
Katlakütja Seadmete operaator 12  
Koristaja-desinfektor Lihttööline   1  
Abitööline Lihttööline 22  
      35
  KÕIK KOKKU    136».

§ 3. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) Sotsiaalosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Raamatukoguhoidja Vanemametnik 1» sõnad «Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik 1» ja sotsiaalosakonna ametikohtade koguarv «22» asendatakse arvuga «23»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «406» asendatakse arvuga «407», vanglaametnike ametikohtade arv «260» asendatakse arvuga «264» ja koosseisu koguarv «525» asendatakse arvuga «526».

§ 4. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2010, 2, 19) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) Sotsiaalosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Sotsiaaltöötaja Vanemametnik 8» sõnad «Riigikeele õppe korraldaja Vanemametnik 1» ja sotsiaalosakonna ametikohtade koguarv «27» asendatakse arvuga «28»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «635,5» asendatakse arvuga «636,5», vanglaametnike ametikohtade arv «369» asendatakse arvuga «368» ja koosseisu koguarv «754,5» asendatakse arvuga «755,5».

§ 5. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 2010, 2, 19) §-s 1 asendatakse sotsiaalosakonna koosseisus sõna «Sotsiaalpedagoog» sõnadega «Riigikeele õppe korraldaja».

§ 6. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA