Teksti suurus:

Keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 12, 65

Keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.03.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. märtsi 2010. a otsusega nr 633

§ 1. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 2009, 4, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(11) Eesti keele tasemeeksamite ja -tunnistuste üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu (edaspidi tasemeeksamite ja -tunnistuste andmekogu).»;

2) paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

«(12) Tasemeeksamite ja -tunnistuste andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

(13) Tasemeeksamite ja -tunnistuste andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

(14) Tasemeeksamite ja -tunnistuste andmekogus olevatele andmetele on juurdepääsuõigus tasemeeksamite ja -tunnistuste andmekogusse kantud isikul teda puudutavate andmete osas, samuti teistel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.»

§ 2. Kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122; 2009, 30, 177) § 9 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

«(5) Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite ja tunnistuste üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu (edaspidi eksamite ja tunnistuste andmekogu).

(6) Eksamite ja tunnistuste andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

(7) Eksamite ja tunnistuste andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

(8) Eksamite ja tunnistuste andmekogus olevatele andmetele on juurdepääsuõigus eksamite ja tunnistuste andmekogusse kantud isikul teda puudutavate andmete osas, samuti teistel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json