Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 17, 302

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.03.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 «Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord» (RTL 2005, 49, 686; 2008, 56, 772) §-s 3 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) kolmetäheline järelliide SAT satelliidi pardal asuvale amatöörvahendusraadiojaamale;»;

2) lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) kolmetäheline järelliide VHF amatöörraadiomajakale raadiosagedusalades 70,0–70,3 MHz ja 144–146 MHz;»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

«(22) Satelliidi pardal asuva amatöörraadiojaama kutsung moodustatakse satelliidi maapealse juhtimiskeskuse ühiskasutusega amatöörraadiojaama kutsungist, millele järgneb eraldusmärk « / » (sõnaliselt «murd») ja täht S (Satellite).»;

4) lõike 9 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) veesõiduki automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) navigatsiooniseadme (Aids to NavigationAtoN) raadiosaatjale eesliitest 99276 ja neljast numbrist koosnevast järelliitest, mis algab:
a) numbriga 1 reaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale (raadiopoi, raadiomeremärk);
b) numbriga 6 virtuaalse navigatsiooniseadme raadiosaatjale.»

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json