Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 242

Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruse nr 71 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal” muutmine

Vastu võetud 17.03.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel, tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ja Peipsi kalurite esindajate ettepanekutele.

§ 1. Keskkonnaministri 23. detsembri 2009. a määruses nr 71 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal» (RTL 2009, 99, 1470) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json