Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 12, 66

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 18.03.2010 nr 33

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 142 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Välismaalase tähtajalise elamisloa ja tööloa andmed kantakse isikutunnistusele tähtajalise elamisloa ja tööloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel.

(2) Kui välismaalasele antakse välja välismaalase pass, kantakse tähtajalise elamisloa andmed välismaalase passi.»;

2) paragrahv 59 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 17. aprillil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Siseminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json