Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 12, 67

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75” muutmine

Vastu võetud 18.03.2010 nr 34

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas § 44 lõigetega 5, 6 ja 8.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruses nr 308 «Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75» (RT I 2002, 79, 474; 2008, 25, 168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

«24) südameklapirikke proteesimise järgne seisund; kopsuveresoonte emboolia (T82, Z95.2, I26);»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 28 ja 29 järgmises sõnastuses:

«28) kusiainetsükli ainevahetushäired (E72.2);
29) Wilsoni tõbi (E83.0).»;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 45 järgmises sõnastuses:

«45) aktiivsus- ja tähelepanuhäire (F90.0; F90.1).»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json