Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 95 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 12, 68

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 95 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks” muutmine

Vastu võetud 18.03.2010 nr 35

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruses nr 95 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks» (RT I 2009, 31, 197) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikesse 2 lisatakse pärast sõna «arstitõendi» sõnad «või ämmaemanda tõendi»;

2) paragrahvi 2 punkti 3 lisatakse pärast sõna «arstiga» sõnad «või ämmaemandaga».

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json