Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2010
Avaldamismärge:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. aastal

Vastu võetud 23.12.2009 nr 71
RTL 2009, 99, 1470
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.03.2010 nr 4 (RTL 2010, 13, 242) 26.03.2010

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ning Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjoni 29. istungi soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Püük nakkevõrkudega

(1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal on 2010. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 14. märtsini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 mm.

(2) Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 m on 2010. aastal keelatud:
1) püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini;

2) [Kehtetu – RTL 2010, 13, 242 – jõust. 26.03.2010]


§ 2.
[Kehtetu – RTL 2010, 13, 242 – jõust. 26.03.2010]


§ 3. Püügikeeld

(1) Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanoodaga 2. aprillist 30. aprillini 2010. a, välja arvatud jääalune püük.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük järve avaosas pöörinooda laeva pardalt vette laskmise ja laeva pardale võtmisega.

(3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 2010. aastal keelatud rääbise püük.

(4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük kaldanoodaga 6. maist 15. juunini 2010. a.

/otsingu_soovitused.json