Teksti suurus:

Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RTL 2010, 13, 255

Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele

Vastu võetud 19.03.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 262 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks ambulatoorseks osutamiseks (edaspidi ämmaemandusabi teenus) vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele.

§ 2.  Nõuded ruumidele ämmaemandusabi teenuse osutamiseks

  (1) Ämmaemanda tegevuskoha ruumid (edaspidi ruumid) võivad paikneda kas tervishoiuteenuste osutamiseks projekteeritud ja ehitatud ruumides või muus avaliku otstarbega hoones.

  (2) Elumajadesse lubatakse ruume planeerida eluruumidest eraldatult, võttes arvesse järgmisi tingimusi:
  1) sissepääs ruumidesse asub eluruumide koridori sissepääsudest eraldi;
  2) eluruumide koridoriga ühise sissekäigu korral on selle kohta olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu liikmete kirjalik nõusolek.

  (3) Ämmaemanda tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised ruumid:
  1) vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum või ruumid (pindalaga 12×2 või 16 m2);
  2) ooteruum (pindalaga 9 m2);
  3) tualettruum (pindalaga 3 m2);
  4) abiruum (pindalaga 2 m2).

  (4) Ruumide pindala võib olla lubatud suurusest kuni 5% väiksem.

  (5) Juhul kui ämmaemandusabi teenuse osutaja ruumid paiknevad koos teise tervishoiuteenuse osutaja ruumidega, mis vastavad esitatud nõuetele, siis peab ämmaemandusabi teenuse osutajal olema vähemalt vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum.

  (6) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruum, ooteruum ning tualettruum ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on ruumi kõrgusest rohkem kui poole ulatuses maapinnast madalamal ega ruumides, mille kõrgus on madalam kui 2,5 meetrit.

  (7) Ruumide ukseavad ja koridorid peavad võimaldama siseneda ja väljuda ratastoolis või haiget kanderaamil kandes.

  (8) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumi ehitamisel, ümberehitamisel või renoveerimisel tuleb kasutada ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud.

  (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristamist ja desinfitseerimist.

  (10) Ruumides peab olema sooja ja külma vee varustus ja kanalisatsioon.

  (11) Ruumides peab olema piisav ventilatsioon, arvestades võimalikku samal ajal ruumis viibivate inimeste arvu.

  (12) Kõikides ruumides peab olema tehisvalgustus. Vastuvõturuumis peab olema nii loomulik kui ka tehisvalgustus.

  (13) Vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

  (14) Ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis peab läbivaatuse töökoht olema ülejäänud ruumist eraldatud kardina või sirmiga. Patsiendile peab olema riietumiseks eraldatud ruumiosa.

  (15) Ruumid peavad olema ämmaemanda tegevusele vastava funktsionaalse lahendusega ning võimaldama privaatsust ja konfidentsiaalsust.

  (16) Ruumide sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud, vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.

§ 3.  Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele ämmaemandusabi teenuse osutamiseks

  (1) Ämmaemandusabi teenuse osutamiseks peab vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis olema järgmine sisustus:
  1) imiku läbivaatuslaud;
  2) iste (istmed) patsiendile ja saatjale;
  3) külmkapp;
  4) lukustatud kapp dokumentide säilitamiseks;
  5) meditsiiniotstarbeline teisaldatav koht- ja laevalgusti;
  6) töölaud ja tool;
  7) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
  8) universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett.

  (2) Ämmaemandusabi teenuse osutamiseks peavad vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumis olema järgmised töövahendid ja aparatuur:
  1) aluslinad;
  2) arvuti ja printer;
  3) desinfektsioonivahendid instrumentide puhastamiseks (sh kaanega desinfektsioonianum);
  4) desinfektsioonivahendid käte ja tööpindade puhastamiseks;
  5) esmaabivahendid (ettevõtetele kehtestatud loetelu alusel);
  6) günekoloogilised peeglid;
  7) günekoloogiliste analüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
  8) kaal imikutele või kaasaskantav imiku kaalumist võimaldav kaalukomplekt;
  9) kaal täiskasvanutele;
  10) kohtvalgusti (portatiivne);
  11) käärid;
  12) mõõdulint;
  13) naha desinfitseerimisvahendid;
  14) neerukausid;
  15) Pinardi stetoskoop lootetoonide kuulamiseks (võimalusel doppler või kardiotokograafia aparaat);
  16) sfügmomanomeeter vererõhu mõõtmiseks;
  17) sidumisvahendid, sh tutikud ja side, kinnitusplaastrid;
  18) steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
  19) stetofonendoskoop;
  20) telefon;
  21) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
  22) testriba lootevee testimiseks;
  23) uriinianalüüsi testribad;
  24) veenisulgur (žgutt) ja rõhksidemed;
  25) vere hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus (võimalusel glükomeeter);
  26) vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
  27) ühekordsed süstlad ja nõelad.

  (3) Paragrahvides 2 ja 3 loetletud ruume, sisseseadet, aparatuuri ja töövahendeid võivad koos töötavad ämmaemandad kasutada ühiselt.

  (4) Ämmaemandusabi teenuse osutamisel tekkinud jäätmete käitlemisel tuleb järgida «Jäätmeseadust» ja selle alusel kehtestatud õigusakte.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Hanno PEVKUR
Minister

Marelle ERLENHEIM
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json