Teksti suurus:

Riigivara valitsemise üleandmine ja riigivara üleandmine mitterahalise sissemaksena

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 276

Riigivara valitsemise üleandmine ja riigivara üleandmine mitterahalise sissemaksena

Vastu võetud 22.03.2010 nr 98

«Riigivaraseaduse» § 12 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ja § 51 punkti 3 alusel:

1. Keskkonnaministeeriumil anda «Riigivaraseaduse» § 13 lõigetes 1–3 sätestatud korras Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele üle oma valitsemisel olevad, Ida-Viru maakonnas Narva linnas asuvad järgmised maaüksused:
1) Kadastiku tn 23 maaüksus (riigivara registri registreerimisnumber (edaspidi rvnr) 01037617, katastritunnus 51106:001:0170, pindala 209 049 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
2) Kadastiku tn 39 maaüksus (rvnr 01037618, katastritunnus 51106:001:0168, pindala 407 618 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
3) Tiigi tn 2p maaüksus (rvnr 01037604, katastritunnus 51105:002:0044, pindala 45 450 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
4) Elektrijaama tee 18 maaüksus (rvnr 01037613, katastritunnus 51105:002:0045, pindala 9147 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
5) Elektrijaama tee 20 maaüksus (rvnr 01037616, katastritunnus 51105:002:0043, pindala 13,45 ha, sihtotstarve – tootmismaa);
6) Elektrijaama tee 22 maaüksus (rvnr 01037615, katastritunnus 51106:001:0166, pindala 96 668 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
7) Vana-Joala tee 4 maaüksus (rvnr 01037605, katastritunnus 51106:001:0169, pindala 49 259 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
8) Vana-Joala tee 5 maaüksus (rvnr 01037606, katastritunnus 51106:001:0173, pindala 10 282 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
9) Vana-Joala tee 6a maaüksus (rvnr 01037607, katastritunnus 51106:001:0174, pindala 21 519 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
10) Vana-Joala tee 14 maaüksus (rvnr 01037608, katastritunnus 51106:001:0175, pindala 30 901 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
11) Vana-Joala tee 20 maaüksus (rvnr 01037609, katastritunnus 51106:001:0171, pindala 110 184 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
12) Vana-Joala tee 21 maaüksus (rvnr 01037611, katastritunnus 51106:001:0172, pindala 192 847 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
13) Vana-Joala tee 30 maaüksus (rvnr 01037612, katastritunnus 51106:001:0167, pindala 54 186 m2, sihtotstarve – tootmismaa).

2. Anda nõusolek järgmiste Ida-Viru maakonnas Narva linnas asuvate kinnistute Sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
1) Kadastiku tn 23 kinnistu hariliku väärtusega 2 538 480 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3826009, rvnr 01037617, katastritunnus 51106:001:0170, pindala 209 049 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
2) Kadastiku tn 39 kinnistu hariliku väärtusega 4 511 672 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3826109, rvnr 01037618, katastritunnus 51106:001:0168, pindala 407 618 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
3) Tiigi tn 2p kinnistu hariliku väärtusega 1 183 104 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3824909, rvnr 01037604, katastritunnus 51105:002:0044, pindala 45 450 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
4) Elektrijaama tee 18 kinnistu hariliku väärtusega 283 650 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825709, rvnr 01037613, katastritunnus 51105:002:0045, pindala 9147 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
5) Elektrijaama tee 20 kinnistu hariliku väärtusega 1 748 136 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825909, rvnr 01037616, katastritunnus 51105:002:0043, pindala 13,45 ha, sihtotstarve – tootmismaa);
6) Elektrijaama tee 22 kinnistu hariliku väärtusega 1 353 506 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825809, rvnr 01037615, katastritunnus 51106:001:0166, pindala 96 668 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
7) Vana-Joala tee 4 kinnistu hariliku väärtusega 936 244 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825009, rvnr 01037605, katastritunnus 51106:001:0169, pindala 49 259 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
8) Vana-Joala tee 5 kinnistu hariliku väärtusega 309 030 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825109, rvnr 01037606, katastritunnus 51106:001:0173, pindala 10 282 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
9) Vana-Joala tee 6a kinnistu hariliku väärtusega 343 712 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825209, rvnr 01037607, katastritunnus 51106:001:0174, pindala 21 519 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
10) Vana-Joala tee 14 kinnistu hariliku väärtusega 322 230 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825309, rvnr 01037608, katastritunnus 51106:001:0175, pindala 30 901 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
11) Vana-Joala tee 20 kinnistu hariliku väärtusega 991 665 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825409, rvnr 01037609, katastritunnus 51106:001:0171, pindala 110 184 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
12) Vana-Joala tee 21 kinnistu hariliku väärtusega 2 503 241 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825509, rvnr 01037611, katastritunnus 51106:001:0172, pindala 192 847 m2, sihtotstarve – tootmismaa);
13) Vana-Joala tee 30 kinnistu hariliku väärtusega 812 880 krooni (Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriosa nr 3825609, rvnr 01037612, katastritunnus 51106:001:0167, pindala 54 186 m2, sihtotstarve – tootmismaa).

3. Pärast punktis 1 nimetatud riigivara üleandmise vormistamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele majandus- ja kommunikatsiooniministril otsustada punktis 2 nimetatud kinnistute võõrandamine mitterahalise sissemaksena üleandmise teel asutamisel oleva Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus omandisse tema põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

Peaminister Andrus ANSIP
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json