Teksti suurus:

Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RTL 2010, 14, 270

Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis

Vastu võetud 22.03.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 13 lõike 4 alusel.

§ 1. Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis

  Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende ainete nõutav sisaldus absoluutalkoholi hektoliitri kohta on järgmine:
 1) isopropanool 10 liitrit,
 2) dietüülftalaat 1 kilogramm,
 3) bensiin 2 liitrit,
 4) etüülatsetaat 3 liitrit,
 5) metüületüülketoon 2 liitrit,
 6) tolueen 3 liitrit,
 7) isobutüülalkohol 3 liitrit,
 8) metüülisobutüülketoon 2 liitrit,
 9) ksüleen 5 liitrit,
 10) tärpentiin 0,7 liitrit.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 20. detsembri 2005. a määrus nr 77 «Piiritust osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus piirituses» (RTL 2005, 126, 1989) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler