Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 285

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 „Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 24.03.2010 nr 22

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» § 2 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 2% aastas.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust kohaldatakse 2010. aasta 1. jaanuarist.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json