Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 15, 290

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 24.03.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2009, 99, 1485) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 24.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01034.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json