Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13292796

Lisa 19

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56
«Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord»
l i s a  19

[RTL 2009, 29, 383 – jõust. 1.04.2009]  

 

Haigusloo number

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTENSIIVRAVI JÄLGIMINE (TISS – Therapeutic Intervention Scoring System)

 

Osakond ................................................................................................................................................................
 

Patsiendi

Ees- ja perekonnanimi

..............................................................................................................................................................................

Vanus (aastates, alla aastates, alla 3 aastastel – aastates, kuudes, päevades) ................................................

Isikukood ..............................................................................................................................................................

Diagnoos RHK-10 ..................................................................................................................................................
 

Dokumendi vastutaja

(ees- ja perekonnanimi, registreerimiskood, eriala)

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellaaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Hingamine

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aparaadihingamine intubeerituna või trahheostomeerituna üle 6 tunni

4

 

 

 

 

 

 

 

2. Aparaadihingamine intubeerituna või trahheostomeerituna alla 6 tunni

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Lihasrelaksantide kasutamine

4

 

 

 

 

 

 

 

4. Mitteinvasiivne ventilatsioon, kaasa arvatud CPAP ventilatsioon

3

 

 

 

 

 

 

 

5. Erakorraline trahhea intubatsioon haigla tingimustes

3

 

 

 

 

 

 

 

6. Trahheostoomia 48 tunni jooksul

2

 

 

 

 

 

 

 

7. Regulaarne trahhea aspiratsioon vähemalt 4 korda ööpäevas

3

 

 

 

 

 

 

 

8. Intubeeritud või trahheostomeeritud patsient spontaanhingamisel

2

 

 

 

 

 

 

 

9. Trahhea kanüüli või intubatsioonitoru hooldus

1

 

 

 

 

 

 

 

10. O2 lisa sissehingatavas õhus, kui kasutatakse O2-maski või ninasondi

1

 

 

 

 

 

 

 

11. Hingamise füsioteraapia, ravimi inhalatsioon

2

 

 

 

 

 

 

 

12. Ventilatsioon kõhuli asendis

4

 

 

 

 

 

 

 

13. Surfaktantravi

4

 

 

 

 

 

 

 

B. Hemodünaamika ja intravenoossed ravimid

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Intraaortaalne kontrapulsatsioon jt vereringet abistavate seadmete kasutamine

4

 

 

 

 

 

 

 

15. Töötav kardiostimulaator, asünkroonsel või demand-režiimil

4

 

 

 

 

 

 

 

16. Välja lülitatud olekus ajutine kardiostimulaator

1

 

 

 

 

 

 

 

17. Rohkem kui ühe vasoaktiivse või inotroopse aine infusioon

4

 

 

 

 

 

 

 

18. Ühe vasoaktiivse või inotroopse aine infusioon

3

 

 

 

 

 

 

 

19. Elektriline kardioversioon, k.a nn TASS

3

 

 

 

 

 

 

 

20. Antiarütmikumi püsiinfusioon

3

 

 

 

 

 

 

 

21. Kiirküllastus digitaalise preparaatidega

3

 

 

 

 

 

 

 

22. Forsseeritud diurees eriolukordades

3

 

 

 

 

 

 

 

23. Intravenoosne ravim väljaspool regulaarseid korraldusi

3

 

 

 

 

 

 

 

24. 3 ja enam antibiootikumi, antimükootikumi, viirusevastast preparaati

3

 

 

 

 

 

 

 

25. 1 kuni 2 antibiootikumi, antimükootikumi, viirusevastast preparaati

1

 

 

 

 

 

 

 

26. Parenteraalselt manustatud tsütostaatikum

2

 

 

 

 

 

 

 

27. Regulaarsed intravenoossed ravimid

1

 

 

 

 

 

 

 

C. Monitooring, kanüülid ja kateetrid

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Kopsuarteri kateeter

4

 

 

 

 

 

 

 

29. Tsentraalse hemodünaamika monitooring

3

 

 

 

 

 

 

 

30. Arteriaalse rõhu invasiivne monitooring

3

 

 

 

 

 

 

 

31. Veregaasid, el.lüüdid jm. biokeem. anal. 4 ja enam korda 24 tj.

3

 

 

 

 

 

 

 

32. Veregaasid, el.lüüdid ja muud biokeem. anal. kuni 3 korda 24 tj.

1

 

 

 

 

 

 

 

33.Tsentraalne kateeter, tsentraalse venoosse rõhu mõõtmine tsentraalveeni kateetri abil

2

 

 

 

 

 

 

 

34. Kaks või enam perifeerset veenikanüüli

2

 

 

 

 

 

 

 

35. Üks perifeerne veenikanüül

1

 

 

 

 

 

 

 

36. Vererõhu, südame löögisageduse ja SpO2 jälgimine 3h järgi

2

 

 

 

 

 

 

 

37. Epiduraalkateetri kasutamine koos ravimi manustamisega

2

 

 

 

 

 

 

 

38. Intensiivravi osakonnas tehtud ultraheli- ja röntgenuuringud

1

 

 

 

 

 

 

 

39. Intraabdominaalse rõhu mõõtmine

3

 

 

 

 

 

 

 

40. Peaaju oksügenisatsiooni ja/või biopontentsiaalide jälgimine

3

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2009, 29, 383 – jõust. 1.04.2009]

 

/otsingu_soovitused.json