Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13292832

Lisa 24

Sotsiaalministri 18.09.2008 määruse nr 56

„Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning

nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord”

Lisa 24

TRANSFUSIOONIPROTOKOLL

Transfusiooni kuupäev .........../.........../...........      Teostav osakond ....................................
Dooside etikettidele märkida transfusiooni eest vastutava arsti nimi ja allkiri


 

Trans-
fusiooni algus

Jälgimine transfusiooni ajal

Iga poole tunni järel

Trans-
fusiooni lõpp

Transfusiooni-
järgne jälgimis-
periood
Iga tunni aja järel

Kellaaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keha-
temperatuur º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vererõhk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uriini kontroll

Kogus ....................
Värvus ..................

Vastutavad õde/õed .......................................................................................................................

                                                              Nimed, allkirjad

 

/otsingu_soovitused.json