Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord

Sotsiaalminister
määrus

lisa 13293831

Lisa 32

 

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56
«Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord»
lisa 32
[RTL 2010, 14, 272 – jõust. 1.04.2010]

Sünnieelne ja -järgne nõustamine ämmaemandusabis

Nõustamise teemad ja oodatav toimumisaeg

Arvele
võtmisel

Teostamise kuup ja ä/e allkiri

I
trimestril

Teostamise kuup ja ä/e allkiri

II
trimestril

Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri

III
trimestril

Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri

Sünnituse
järgselt

Teostamise
kuup ja
ä/e allkiri

Antenataalse jälgimise põhimõtted ja ajakava

X

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

 

 

Raseduse kulg ja muutused kehas

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Loote kasv ja areng

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Rasedusaegsed vaevused, nende leevendamine

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Psüühiline kohanemine raseduse ja emadusega

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Töökeskkond

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Seadusandlus, sotsiaalne kaitse ja õigused

X

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

Uuringud

uuringule
suunamisel

 

uuringule
suunamisel

 

uuringule
suunamisel

 

uuringule
suunamisel

 

uuringule
suunamisel

 

Analüüsid

analüüsi
määramisel

 

analüüsi
määramisel

 

analüüsi
määramisel

 

analüüsi
määramisel

 

analüüsi
määramisel

 

Kahjulikud harjumused (sh ravimid, alkohol, nikotiin, narkootikumid)

X

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

X
vajadusel

 

Igapäevane liikumine ja füüsiline aktiivsus

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Toitumine

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Seksuaalsus

X
vajadusel

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Unerütm ja puhkamine

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Muutused pere-
suhetes sh suurema õe-venna suhted ja rollimuutused

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Vastsündinu, tema kohanemine, vajadused ja hooldus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Rinnapiimaga toitmise kasulikkus emale ja lapsele

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Imetamise alustamine

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Mitmikud peres

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Ettevalmistus sünnituseks (sünnituse algus ja kulg, tugiisik, sünnitusvalu, sünnitusasendid)

 

 

 

 

X
vajadusel

 

X

 

 

 

Sünnitusplaan – ema ootused ja vajadused

 

 

 

 

X
vajadusel

 

X

 

 

 

Sünnitusjärgne taastumine

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Imetamise jätkamine

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Kontratseptsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Vajadusel muu teema:
...................................
...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2010, 14, 272 – jõust. 1.04.2010]

/otsingu_soovitused.json